תנאי שימושאתר האינטרנט img.co.il (להלן: "האתר") מוצע לשימושך בתנאי שתקבל ללא שינוי את התנאים הכלולים במסמך זה.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים הללו .
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

גולש יקר,
השימוש באתר כפוף להסכמתך לתנאים שנקבעו על ידי הנהלת האתר. אתה מצהיר בזאת שהנך מסכים לכל התנאים והמגבלות אשר מפורטים להלן:
* נכנסת לאתר מרצונך החופשי ולא יהיו לך כל טענה/תלונה/תביעה כנגד בעלי האתר, מפעיליו או עובדיו מכל סיבה שהיא.
* בכניסתך לאתר ו/או בביצוע פעולה באתר, הנך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש של האתר.
* הנך ראשי להשתמש באתר לצרכים אישיים ופרטיים בלבד.
* התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות התכנים והאתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.
* הנהלת האתר מסירה כל אחריות בגין תקינות ו/או זמינות האתר, לרבות באגים /או תקלות הקשורות לאתר ו/או לשימוש בשירותים ו/או בתכנים המוצעים באתר.
* אין להעלות תמונות בעל זכויות יוצרים שלא לכם, מותר להעלות תמונה הנמצאת בבעלותכם, כלומר, אתם בעלי זכויות היוצרים.
* אין להעלות תמונות בעל אופי מיני ו/או תמונות בעל אופי שאינו הולם לכלל הציבור.

במידה ואינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר ו/או מתנאי השימוש באתר ו/או מעוניין לדווח על תוכן שהועלה ע"י משתמש שעבר על תנאי השימוש הנ"ל, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
הדין החל על הזמנתך ועל תנאי השימוש של האתר, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת הנוגעת לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש של האתר ו/או למדיניות השמירה על הפרטיות, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר פתח-תקווה בלבד.

כל תנאי השימוש המצוינים לעיל, כפופים לשינויים בכל עת, ללא התראה מראש. המשך השימוש באתר מהווה
הסכמה לתנאים המפורסמים בו בזמן הגלישה, ומחובת הגולש לבדוק במידה והשתנו התנאים.

בברכה, הנהלת האתר.